Menu
Home Page
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Headteacher Video
Awards
We've had 2 7 1 3 5 2 visitors
Video Controls
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Pledge to help make Cardiff a bee-friendly city – Free online event

    

 

Join the mission to make Cardiff a pollinator-friendly city by taking the Urban Buzz Pollinator Pledge!

 

The Giving Nature a Home in Cardiff project recently launched the Urban Buzz Pollinator Pledge: a call for people to help pollinators in gardens and allotments across Cardiff by taking simple actions such as planting pollinator friendly flowers and leaving lawns to grow.

 

Find out how you can take part and get some top gardening tips by joining the free online event with Bug Life -

 

Urban Buzz Pollinator Pledge and gardening for pollinators - Free online event

 

Monday 12th July, 7pm – 8pm

 

Book here: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-urban-buzz-pollinator-pledge-and-gardening-for-pollinators-tickets-158141578719

 

For more information, click here

 

The Giving Nature a Home in Cardiff is a partnership project delivered by RSPB Cymru, Cardiff Council and Buglife Cymru and has been made possible through funding from the National Lottery Community Fund.

 

   


Ymunwch â'r ymgyrch i wneud Caerdydd yn ddinas sy'n gyfeillgar i beillwyr trwy wneud yr Adduned Peillwyr Urban Buzz!

 

Yn ddiweddar fe lansiodd project Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd Adduned Peillio Urban Buzz: cais i bobl helpu peillwyr mewn gerddi a rhandiroedd ar draws Caerdydd drwy gymryd camau bach fel plannu blodau sy’n dda i beillwyr a gadael i lawntiau dyfu.

 

Dysgwch sut gallwch gymryd rhan a chael awgrymiadau garddio gwych drwy ymuno â’r digwyddiad ar-lein am ddim gyda Bug Life -

 

Addewid Pryfed Peillio Urban Buzz a garddio ar gyfer peillwyr – digwyddiad ar-lein am ddim

 

Dydd Llun 12 Gorffennaf, 7pm – 8pm

 

Archebwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-urban-buzz-pollinator-pledge-and-gardening-for-pollinators-tickets-158141578719

 

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma 

 

Mae Rhoi Cartref i Natur yng Nghaerdydd yn brosiect partneriaeth sy’n cael ei ddarparu gan RSPB Cymru, Cyngor Caerdydd a Buglife Cymru.  Ariennir y prosiect hwn gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.  

 

 

 

Top