Menu
Home Page
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Headteacher Video
Awards
We've had 2 7 1 6 8 3 visitors
Video Controls
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

JOB OPPORTUNITIES

JOB OPPORTUNITIES

CYFLEOEDD SWYDDI

Cleaners wanted for temporary contracts in #Cardiff schools.

£9.50 per hour.

Part time hours - mornings/daytime/evenings.

Training / Uniform / PPE provided.

️ 07976087600

Mae angen glanhawyr ar gyfer contractau dros dro yn ysgolion #Caerdydd.

£9.50 yr awr.

Oriau rhan amser – boreau/yn ystod y dydd/nosweithiau.

Darperir hyfforddiant / Gwisg / PPE.

️ 07976087600

Top