Menu
Home Page
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Headteacher Video
Awards
We've had 2 7 1 3 3 3 visitors
Video Controls
Welcome to

St Joseph's Catholic Primary School
Ysgol Gatholig Joseff Sant.

We grow together in God’s love as we pray, learn and play

Dyn ni’n tyfu gyda ‘n gilyddd mewn cariad Duw wrth i ni weddio, dysgu a chwarae

Calling all parents and carers who use childcare in Wales!

 

Calling all parents and carers who use childcare in Wales!

 

The Welsh Government and local authorities want to hear your thoughts about childcare in your local area.  Complete this short survey and have your say today. 

 

We want to understand more about your childcare needs, be it for young children or older children needing before and after school or holiday care.  We want to hear about your experience of finding suitable childcare as this will help us plan for the future.

 

The survey is open until midnight on 24 October 2021.

 

 

Yn galw rhieni a gofalwr sy’n defnyddio gofal plant yng Nghymru!

 

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eisiau clywed eich barn am ofal plant yn eich ardal leol. Llenwch yr arolwg byr yma a chewch ddweud eich dweud heddiw.


Rydyn ni eisiau deall mwy am y gofal plant sydd ei angen arnoch, boed ar gyfer plant ifanc neu blant hŷn sydd angen gofal cyn neu ar ôl ysgol neu yn y gwyliau. Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich profiad o ddod o hyd i ofal plant addas gan y bydd hyn yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

 

Mae’r arolwg ar gael tan hanner nos ar 24 Hydref 2021.

 

Top